Proeverij ‘Teams in Contact’ voor onderwijsinstellingen

Foto Brochure Teams in ContactOm kennis te maken met onze werkplaatsbenadering rond het thema ‘Teams in Contact’ organiseer ik samen met collega Gerard Grommers van bureau Teamwerkt  regelmatig  proeverijen van een middag voor directeuren, managers, teamleiders en/of  team-vertegenwoordigers. Op 8 juni  2017 van 13.00 -17.30 uur geven we zo’n proeverij voor leidinggevenden en teamleden van onderwijsinstellingen. Locatie: Seats2Meet boven Amersfoort CS . De deelnemers gaan in werkplaats-stijl met elkaar aan de slag, interactief en actief. Ze beproeven de aangeboden gyroscopische manier van kijken, de bijbehorende ‘taal’ en het schakelen tussen verschillende lagen van contact. Voor meer informatie over doel en werkwijze klik hier: Werkplaats en Proeverij Teams in Contact

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Masterclasses ‘Regie vanuit de Kern’ in 2016/2017

Leiderschap en theater

In De Gids van 2 juni j.l. publiceert schrijver en jurist Maarten Asscher het essay ‘De rol van leider’. Daarin pleit hij voor erkenning van de theatrale aspecten van leiderschap. Leiderschap dat sterk gericht is op degenen voor wie de leider zijn of haar rol vervult. Eén definitie van leiderschap spreekt hem bijzonder aan: ‘Leadership is the ability to act and to enable others to act.’ In dat woord ‘act’ zit volgens hem niet alleen het begrip ‘handelen’, maar ook een connotatie van toneelspelen, acteren. Leiderschap, in deze benadering, is altijd een wisselwerking tussen hoe iemand is en hoe iemand handelt. Tussen de persoonlijkheid en het gedrag dat iemand vertoont, wanneer de omstandigheden dat vereisen.

De wet van de situatie

 Iemand is daarmee niet  leider, maar vertoont leiderschap op momenten dat het erop aankomt. Fascinerend om te zien hoe gelouterde trainers met het ene team succes boeken en effectief leiderschap vertonen en elders de boel maar niet op gang kunnen krijgen.  Maarten Asscher sluit dan ook perfect aan op de uitdrukking ‘handelen volgens de wet van de situatie’ van managementconsultant Marie Parker Folett, die al rond 1900 (!) vanuit dit principe werkte.  En….hij sluit ook naadloos aan op onze visie op leiderschap, zoals die in de Masterclass ‘Regie vanuit de Kern’ tot uitdrukking komt. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Masterclass ‘Regie vanuit de kern’

De leider als regisseur                                                                                                               Een unieke persoonlijke reis door theater- en leiderschapsland.

regisseur 4

Een paar maanden geleden belde Theo van der Ven me op, hij had een ingeving: hij wou me in contact brengen met Bert Barten, een goede relatie van hem en succesvol producent/regisseur van theaterspektakels op locatie: Storm (1997), Dante (2001), Faust (2002), Odyssee (2004) en Don Quichot in Holland (2009). Hij had het idee dat er wel eens een klik zou kunnen ontstaan en aangezien Theo en ik elkaar al jaren kennen en regelmatig in netwerkverband bijeenkomen, maakten we er niet veel woorden aan vuil. En warempel: vanaf het allereerste begin was  er met Bert die klik, van het unieke soort dat je blij maakt: van manier van kijken tot inhoud, van stijl van werken tot kwalitatieve aanvulling, van vakman tot mens. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Begrijp de complexiteit met de SchoolGyroscoop

Samen met collega Gerard Grommers van TeamWerkt heb ik speciaal voor (school)teams en mijn driedimensionaal model door-ontwikkeld om hen te helpen grip te krijgen op hun vaak als complex en weerbarstig ervaren werkelijkheid. Wij laten je met deze meer- dimensionaliteit kennismaken door middel van een ruimtelijke manier van kijken naar (onderwijs)organisaties en hun teams.

225px-Gyroscope_precessionDeze andere manier van kijken kan teamleden helpen om eigen waarnemingen te nuanceren, de juiste woorden te vinden, vooroordelen en vooringenomenheden te ontkrachten, verbanden zichtbaar te maken en vanuit een helicopterview naar de eigen vraagstukken te kijken en adequate oplossingsrichtingen te vinden. Wij noemen deze waarnemingsstijl de Gyroscopische Blik en het instrument om je die blik aan te leren de SchoolGyroscoop.

Hier de link naar het artikel in ‘De Nieuwe Meso’ (het vakblad voor schoolleiders en –bestuurders) van juni 2016: ‘De SchoolGyroscoop als hulpmiddel’  Voor geinteresseerden is er er ook een uitgebreide digitale longread beschikbaar, waarin deze manier van kijken naar (school)organisaties verder uitgediept wordt. Voor deze uitgebreide versie klik hier http://www.denieuwemeso.nl/nieuws/de-schoolgyroscoop-als-hulpmiddel

De beschreven benadering in De Nieuwe Meso wordt in door ons als intern teamtraject aangeboden onder de titel ‘Werkplaats Teams in Contact’. Ter kennismaking en als een soort proeverij bieden wij in september 2x de introductiewerkplaats ‘Teams in Contact’ aan, waarin deelnemers in één middag een gedegen introductie krijgen in gyroscopisch kijken, praten en handelen. Een nadere beschrijving over inhoud, locatie, data, kosten en de inschrijvingsmogelijkheden zie je in  teams-in-contact

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Ontspanning en resultaat, een mooi koppel

Daphne 1Mooi hè, wat er afgelopen jaar uit dat lijf van onze nieuwe  heldin kwam: Daphne Schippers. 23 jaar jong en dan al zulke resultaten! Wat fascineert is haar houding, hoor wat Daphne zei: “Als ik snelheid wil houden moet ik ontspannen blijven”. Klinkt tegenstrijdig, maar is het niet. Verkramping zet alles op slot en werkt remmend, ontspanning ontkrampt en gooit de remmen los. Deze jonge topsporter levert een pleidooi voor wat we loslaten noemen. Loslaten om de top te bereiken. En impliciet de boodschap: voor  goede resultaten moet je er niet teveel mee bezig zijn. Al eerder hield hockeycoach Marc Lammers een soortgelijk betoog en ik weet uit eigen ervaring dat deze uitgangspunten ook voor leidinggevenden en hun organisaties van waarde zijn.

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Eenvoud als kracht

In aansluiting op mijn nieuwjaarswens voor 2015 wil ik het hebben over een initiatief dat2014-05-01 10.41.33 -hoewel ruim 100 jaar geleden door Carl Denig genomen – geheel van deze tijd is. Het gaat om een van de oudste vormen van mede-eigenaarschap, de Nederlandse Toeristen Kampeer Club, kortweg de NTKC. De club heeft ruim 9.000 leden en 20 natuurkampeerterreinen.  Zodra je lid wordt ben je zowel eigenaar als gebruiker en kun je jouw steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de club en… je eigen genoegen. Een essentieel kenmerk van de club is, je raadt het al: eenvoud.

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Meer overwinningen gevierd dan behaald

Zojuist is er al weer een internationaal opererende organisatie negatief in het nieuws gekomen. Ook deze keer heeft een buitenlandse vestiging zich aan de centrale controle onttrokken en wordt ze verdacht van fraude. Te groot en te globaal geworden, zeggen we dan, miscommunicatieeigen schuld. Iedereen kent het wel inmiddels: de totaal verschillende ervaringswerelden van waaruit centrale organen en operationele eenheden elkaar beoordelen en benaderen. Zelfs als ze niet zo grootschalig en internationaal zijn als in bovenstaande casus. Ook ik beluister aan de coachingstafel de onvrede en frustratie die dit bij betrokkenen teweeg brengt. Ik hoor een CvB-lid nog verzuchten: “Vaak krijgen we geen vat op wat er zich achter de cijfers afspeelt, locaties laten gewoon het achterste van hun tong niet zien”. En een directeur meldde me dat hij bepaalde plannen van centraal als onuitvoerbaar in de prullenmand had gemikt. “Die leven en denken in een andere wereld”, zei hij geërgerd.

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

‘Leiderschap in Contact’, proeverij in september

– In ontmoeting met het Inspiratiepodium Arnhem –

Het woord ‘contact’ stamt van het Latijnse woord ‘con-tangere’en staat voor elkaar (aan)raken. Bij mensen in leidinggevende posities leidt dit tot vragen als: weet jij anderen te raken, waardoor wordt jijzelf geraakt,  ben jij ‘in contact’ met de mensen om je heen? Welke invloed heeft het wel of niet in contact zijn op jouw leiderschap en wat is de impact daarvan op de mensen in jouw team.

spreker2Levenspad en leiderschap.

Daar waar mijn boek verhaalt over de doorslaggevende betekenis van contact op de effectiviteit van leiderschap binnen organisaties, nodigt Maria Mazarakis mensen uit op het InspiratiePodium in Arnhem om te vertellen over de achterkant van hun CV, hun levenspad. Want ons levenspad en de manier waarop we dat afleggen beïnvloedt in hoge mate hoe we de voorkant van ons CV invullen en hoe we ons in de wereld manifesteren. Interessant en ook uitermate leerzaam is het om te kijken hoe zich dat in iemands leiderschap vertaalt en zichtbaar maakt.  Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De stem van de stakeholder

Ik  ga een van de co3 niveaus stakeholdercontactncepten uitdiepen, die bij ‘Leiderschap in Contact’ en in deze blogs regelmatig terugkomen: in dit geval de drie lagen van contact. We noemen ze de feitenlaag, gevoelslaag en  contextlaag. Dit concept werpt  een interessant licht op het contact met de diverse stakeholders. In het schema hiernaast zie je dat contact per laag uitgedrukt in de aard van het contact, de uitingsvormen en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Voor de praktische toepassing gaan we een beetje spelen met het model. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Paradoxen overstijgen.

Tot nog toe gebruik ikzelf een van de concepten uit mijn boek om een praktijkcase als hiervoor te verdiepen en in een breder daglicht te plaatsen. Deze keer maak ik daarvoor dankbaar gebruik van tekstfragmenten uit een essay van Ard de Graaf, teamleider van het  Carolus Clusius College in Zwolle. Onder de titel: ‘ Do worry, be happy – Paradoxen in leiderschap’ gebruikt hij de OrganisatieGyroscoop uit mijn boek (h.4 en 5) om uit te leggen welke dominante paradoxen hij in de schoolpraktijk tegenkomt en hoe je die kunt overstijgen. Een voorbeeld:

“…..Neem de krappe financiële situatie en bezuinigingsrondes waar veel VO-scholen middenin zitten. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen