De struggle van teams

Elk een eigen visieHet is alom bekend: teams kunnen grote moeite hebben bij de ontwikkeling van een gezamenlijke visie en koers. In het ergste geval  lijkt het wel of een team  bestaat uit evenveel organisaties als er teamleden zijn, elk de eigen kant op kijkend of … elkaar juist voortdurend bestrijdend, al of niet in stilte. Nog een bekend fenomeen: dat je als team – – ondanks alle goede bedoelingen – het onaangename gevoel hebt met de verkeerde dingen bezig te zijn. Het zijn signalen dat je met elkaar in een toestand van onbalans verkeert en in vicieuze cirkels gevangen zit.Bla bla Advies: blijf er niet in hangen maar kom eens buurten bij een van onze proeverijen ‘Teams in Contact’. Dan kun je vrijblijvend – maar meestal niet vrijlatend – experimenteren met de OrganisatieGyroscoop, een zelfdiagnose- en strategieinstrument voor leiders en (zelfsturende) teams. Het wordt uitvoerig beschreven in mijn boek Leiderschap in Contact, inmiddels 3e druk. In de proeverijen defan2 copymaak je kennis met de tools  om er zelf mee aan de slag te gaan. Om je eigen ontknoping op touw te zetten, je opnieuw te verbinden en met elkaar een werkelijkheid te creëren, die inspirerender en perspectief-voller is. Waardoor teamwork echt van betekenis wordt voor de eigen organisatie. Zie hier de link naar meer informatie en data: Werkplaats en Proeverij ‘Teams in Contact‘. Of bel even op 0654304166. In de Proeverij van 11 april a.s is nog plaats.

Nieuwjaarswens

Een perspectiefvol 2018.001

Deze cartoon is gemaakt door de jonge talentvolle Syrische statushouder Sameer Khalili. Heel treffend voor de nieuwe toekomst die hij in ons land met zijn vrouw aan het vinden is. Ik vind de cartoon van Sameer in zekere zin ook toepasselijk voor onszelf en onze teams en organisaties. Wij kennen natuurlijk niet de hopeloze situatie in Sameers thuisland, wij hoeven niet te vluchten. Toch Lees verder Nieuwjaarswens

De kracht van stille kennis

OrgGyroscoop stylistischj a la TheoIn onze maandelijkse Proeverijen Teams in Contact staat het werken met de OrganisatieTeamGyroscoop centraal. Deze benadering heb ik in mijn boek en  op mijn website uitvoerig beschreven. Zij leent zich bij uitstek om  de aanwezige (stille) kennis en ervaring in een team te analyseren en  opnieuw te bundelen.

Stille kennis

Met stille kennis ( ‘tacit knowledge’) wordt gerefereerd aan de verborgen inzichten en ervaring binnen een team. Teamleden zijn zich vaak niet of nauwelijks bewust dat ze die bij zich dragen. Die stille kennis gaan we activeren en in een z.g. gyroscopisch beeld samenbrengen. Daarmee gaat een team de eigen situatie met andere ogen beschouwen en de gewenste toekomst scherper voor ogen krijgen.  Lees verder De kracht van stille kennis

Proeverijen ‘Teams in Contact’ najaar 2017

Foto Brochure Teams in ContactIn het voorjaar kondigde ik de Proeverij ‘Teams in Contact’ aan ter kennismaking met  onze in-company Werkplaats onder dezelfde titel. De  Proeverij gaven we begin juni voor leidinggevenden en leden van (zelfsturende) teams) uit onderwijsinstellingen. De reacties van de deelnemers waren uiterst positief, zo niet enthousiast. Door het proeven hadden ze de smaak te pakken gekregen van de driedimensionale blik waarmee je eigen situatie onderzoekt en beschouwt.

Hoe weet je wat je moet veranderen als je eigen situatie onvoldoende kent of wanneer ieder daar zo zijn/haar eigen opvattingen over heeft. De start is dan wankel en daar blijf je het hele traject last van houden. Bestaande patronen ondermijnen al gauw de gewenste veranderingen als je ze niet doorziet en doorbreekt. Ook een hardloper blijft de hele afstand achter de feiten aanlopen als het startblok niet in orde is, Daphne Schippers kan erover meepraten.

Centraal in de Werkplaats-trajecten en de Proeverijen staat het werken met OrgGyroscoop stylistischj a la Theo 2de OrganisatieTeamGyroscoop, een methode om je eigen situatie dieper te doorgronden en de gewenste toekomst scherper voor ogen te krijgen. We oefenen – in werkplaats-stijl – met het maken van een 3D-analyse van je eigen team en organisatie en onderzoeken zaken als onderstromen, samenhang en (on)balans.  Er wordt geproefd en geroken aan deze boeiende en verhelderende kijk op teams en organisaties. We noemen die manier van kijken de Gyroscopische Blik.

De werkplaatsen en proeverijen organiseer ik samen met collega Gerard Grommers van bureau Teamwerk. Met hem heb ik de  OrganisatieGyroscoop door-ontwikkeld als tool voor (zelfsturende) teams. De Werkplaatsen zijn maatwerk, de Proeverijen in het najaar staan open voor teamleden uit alle branches: onderwijs, zorg, publieke sector, bedrijfsleven. We organiseren ze op 11 oktober, 15 november en 13 december  2017 van 13.00 (inloop) – 17.00 uur, de kosten bedragen €295,- p.p.  Ze vinden plaats in  het Atelier van Landgoed Plattenberg in Maarn, gelegen aan de A12 en op loopafstand van station Maarn.  Ruime en gratis parkeergelegenheid. (www.atelierlandgoedplattenberg.nl).  Aanmelding voor een Proeverij via info@leiderschapincontact.nl of  06 54 30 41 66 . 

Meer lezen:http://www.leiderschapincontact.nl/teams-in-contact-werkplaats-proeverij/

Proeverij ‘Teams in Contact’ voor onderwijsinstellingen

Foto Brochure Teams in ContactOm kennis te maken met onze werkplaatsbenadering rond het thema ‘Teams in Contact’ organiseer ik samen met collega Gerard Grommers van bureau Teamwerkt  regelmatig  proeverijen van een middag voor directeuren, managers, teamleiders en/of  team-vertegenwoordigers. Op 8 juni  2017 van 13.00 -17.30 uur geven we zo’n proeverij voor leidinggevenden en teamleden van onderwijsinstellingen. Locatie: Seats2Meet boven Amersfoort CS . De deelnemers gaan in werkplaats-stijl met elkaar aan de slag, interactief en actief. Ze beproeven de aangeboden gyroscopische manier van kijken, de bijbehorende ‘taal’ en het schakelen tussen verschillende lagen van contact. Voor meer informatie over doel en werkwijze klik hier: Werkplaats en Proeverij Teams in Contact

Masterclasses ‘Regie vanuit de Kern’ in 2016/2017

Leiderschap en theater

In De Gids van 2 juni j.l. publiceert schrijver en jurist Maarten Asscher het essay ‘De rol van leider’. Daarin pleit hij voor erkenning van de theatrale aspecten van leiderschap. Leiderschap dat sterk gericht is op degenen voor wie de leider zijn of haar rol vervult. Eén definitie van leiderschap spreekt hem bijzonder aan: ‘Leadership is the ability to act and to enable others to act.’ In dat woord ‘act’ zit volgens hem niet alleen het begrip ‘handelen’, maar ook een connotatie van toneelspelen, acteren. Leiderschap, in deze benadering, is altijd een wisselwerking tussen hoe iemand is en hoe iemand handelt. Tussen de persoonlijkheid en het gedrag dat iemand vertoont, wanneer de omstandigheden dat vereisen.

De wet van de situatie

 Iemand is daarmee niet  leider, maar vertoont leiderschap op momenten dat het erop aankomt. Fascinerend om te zien hoe gelouterde trainers met het ene team succes boeken en effectief leiderschap vertonen en elders de boel maar niet op gang kunnen krijgen.  Maarten Asscher sluit dan ook perfect aan op de uitdrukking ‘handelen volgens de wet van de situatie’ van managementconsultant Marie Parker Folett, die al rond 1900 (!) vanuit dit principe werkte.  En….hij sluit ook naadloos aan op onze visie op leiderschap, zoals die in de Masterclass ‘Regie vanuit de Kern’ tot uitdrukking komt. Lees verder Masterclasses ‘Regie vanuit de Kern’ in 2016/2017

Masterclass ‘Regie vanuit de kern’

De leider als regisseur                                                                                                               Een unieke persoonlijke reis door theater- en leiderschapsland.

regisseur 4

Een paar maanden geleden belde Theo van der Ven me op, hij had een ingeving: hij wou me in contact brengen met Bert Barten, een goede relatie van hem en succesvol producent/regisseur van theaterspektakels op locatie: Storm (1997), Dante (2001), Faust (2002), Odyssee (2004) en Don Quichot in Holland (2009). Hij had het idee dat er wel eens een klik zou kunnen ontstaan en aangezien Theo en ik elkaar al jaren kennen en regelmatig in netwerkverband bijeenkomen, maakten we er niet veel woorden aan vuil. En warempel: vanaf het allereerste begin was  er met Bert die klik, van het unieke soort dat je blij maakt: van manier van kijken tot inhoud, van stijl van werken tot kwalitatieve aanvulling, van vakman tot mens. Lees verder Masterclass ‘Regie vanuit de kern’

Begrijp de complexiteit met de SchoolGyroscoop

Samen met collega Gerard Grommers van TeamWerkt heb ik speciaal voor (school)teams en mijn driedimensionaal model door-ontwikkeld om hen te helpen grip te krijgen op hun vaak als complex en weerbarstig ervaren werkelijkheid. Wij laten je met deze meer- dimensionaliteit kennismaken door middel van een ruimtelijke manier van kijken naar (onderwijs)organisaties en hun teams.

225px-Gyroscope_precessionDeze andere manier van kijken kan teamleden helpen om eigen waarnemingen te nuanceren, de juiste woorden te vinden, vooroordelen en vooringenomenheden te ontkrachten, verbanden zichtbaar te maken en vanuit een helicopterview naar de eigen vraagstukken te kijken en adequate oplossingsrichtingen te vinden. Wij noemen deze waarnemingsstijl de Gyroscopische Blik en het instrument om je die blik aan te leren de SchoolGyroscoop.

Hier de link naar het artikel in ‘De Nieuwe Meso’ (het vakblad voor schoolleiders en –bestuurders) van juni 2016: ‘De SchoolGyroscoop als hulpmiddel’  Voor geinteresseerden is er er ook een uitgebreide digitale longread beschikbaar, waarin deze manier van kijken naar (school)organisaties verder uitgediept wordt. Voor deze uitgebreide versie klik hier http://www.denieuwemeso.nl/nieuws/de-schoolgyroscoop-als-hulpmiddel

De beschreven benadering in De Nieuwe Meso wordt in door ons als intern teamtraject aangeboden onder de titel ‘Werkplaats Teams in Contact’. Ter kennismaking en als een soort proeverij bieden wij in september 2x de introductiewerkplaats ‘Teams in Contact’ aan, waarin deelnemers in één middag een gedegen introductie krijgen in gyroscopisch kijken, praten en handelen. Een nadere beschrijving over inhoud, locatie, data, kosten en de inschrijvingsmogelijkheden zie je in  teams-in-contact

Ontspanning en resultaat, een mooi koppel

Daphne 1Mooi hè, wat er afgelopen jaar uit dat lijf van onze nieuwe  heldin kwam: Daphne Schippers. 23 jaar jong en dan al zulke resultaten! Wat fascineert is haar houding, hoor wat Daphne zei: “Als ik snelheid wil houden moet ik ontspannen blijven”. Klinkt tegenstrijdig, maar is het niet. Verkramping zet alles op slot en werkt remmend, ontspanning ontkrampt en gooit de remmen los. Deze jonge topsporter levert een pleidooi voor wat we loslaten noemen. Loslaten om de top te bereiken. En impliciet de boodschap: voor  goede resultaten moet je er niet teveel mee bezig zijn. Al eerder hield hockeycoach Marc Lammers een soortgelijk betoog en ik weet uit eigen ervaring dat deze uitgangspunten ook voor leidinggevenden en hun organisaties van waarde zijn.

Lees verder Ontspanning en resultaat, een mooi koppel

Eenvoud als kracht

In aansluiting op mijn nieuwjaarswens voor 2015 wil ik het hebben over een initiatief dat2014-05-01 10.41.33 -hoewel ruim 100 jaar geleden door Carl Denig genomen – geheel van deze tijd is. Het gaat om een van de oudste vormen van mede-eigenaarschap, de Nederlandse Toeristen Kampeer Club, kortweg de NTKC. De club heeft ruim 9.000 leden en 20 natuurkampeerterreinen.  Zodra je lid wordt ben je zowel eigenaar als gebruiker en kun je jouw steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de club en… je eigen genoegen. Een essentieel kenmerk van de club is, je raadt het al: eenvoud.

Lees verder Eenvoud als kracht